ИНФОРМИРАНОСТ

Дали секогаш сте целосно информирани за осигурителната полиса која ја купувате? Доколку одговорот е НЕ, ви препорачуваме да ги користите услугите на ЕНСА Брокер. Нашите лиценцирани брокери, кои се експерти во областа на осигурувањето, ќе ви обезбедат најдобри совети и информации.

ОСИГУРУВАЊЕ СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

Бидете отворени и споделете ги вашите барања, релевантни тековни околноси и информации со нашите осигурителни брокери. На тој начин ќе ни овозможите да направиме точна проценка и да ви понудиме осигурување кое ги покрива сите ваши ризици.

НАПЛАТА НА ШТЕТИ

Грижата за нашите клиенти е секогаш на прво место. Нашите брокери се секогаш тука за вас да ви помогнат при поднесување на барањето за наплата на штета, штитејки ги вашите интереси и настојувајки навремено да го добиете целосниот надомест за настанатите штети кои се покриени со осигурителната полиса.

ОСИГУРУВАЊЕ

ОСИГУРУВАЊЕ ВОЗИЛА

○ Гранично
осигурување
○ Каско
○ Зелена карта
○ Автоодговорност

ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ

○ Земјоделско осигурување
○ Имот на правни лица
○ Домаќинско осигурување

ОСИГУРУВАЊЕ ЛИЦА

○ Осигурување лица
○ Осигурување на деца, ученици и студенти
○ Осигурување од незгода
○ Патничко осигурување

ОСИГУРУВАЊЕ ТРАНСПОРТ

○ ЦМР
○ Меѓународен транспорт
○ Домашен транспорт

ОСИГУРУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ

○ Професионална одговорност
○ Општа одговорност